PHONG THỦY LUẬN BÀI 16 Điện Bà Tây Ninh

PHONG THỦY LUẬN .

Phần 2 : KHẢO QUA HUYỀN KHÔNG.MỘT SỐ QUY TẮC CỦA CỔ DỊCH HUYỀN KHÔNG.


8/ MỘT SỐ TÀI LIỆU CỦA CỤ TRITRI VỀ HUYỀN KHÔNG ĐÁNG CHÚ Ý.

( dienbatn giới thiệu và xin cảm ơn cụ TriTri ).

G/  Ngọc Liễn Kinh 24 hướng cửa cát hung.


H/ Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh khởi Pháp.Ngọc Liễn Đoài Trạch Khai Môn phóng thủyNgọc Liễn Khôn Trạch Khai Môn Phóng Thủy
Ngọc Liễn Ly Trạch Khai môn Phóng ThủyNgọc Liễn Tốn trạch Khai Môn Phóng Thủy
Ngọc Liễn Chấn Trạch Khai Môn phóng thủy.Ngọc Liễn Cấn Trạch khai môn phóng thủy.
Ngọc Liễn Khảm Trạch khai Môn Phóng Thủy.


Ngọc Liễn Càn Trạch Khai Môn Phóng Thủy.
Xin xem tiếp bài 17 – dienbatn .


Blog Trần Tứ Liêm theo Điện Bà Tây Ninh 


TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT 
PHONG THỦY LUẬN
Tác giả: Điện Bà Tây Ninh

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13 |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |   21  |   22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28 |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |   36  |   37  |  38
Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *