Category Archives: Năm Làm Nhà Tốt

TUỔI ÐINH TỊ 1977 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI ÐINH TỊ 1977 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1977 ( Ðinh Tị ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI MẬU NGỌ 1978 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI MẬU NGỌ 1978 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1978 ( Mậu Ngọ ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI KỶ MÙI 1979 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI KỶ MÙI 1979 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1979 ( Kỷ Mùi ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI CANH THÂN 1980 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI CANH THÂN 1980 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1980 ( Canh Thân ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI TÂN DẬU 1981 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI TÂN DẬU 1981 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1981 ( Tân Dậu ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI NHÂM TUẤT 1982 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI NHÂM TUẤT 1982 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1982 ( Nhâm Tuất ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI QUÝ HỢI 1983 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

1983 QUY HOI XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1983 ( Quý Hợi ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI NHÂM NGỌ 2002 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI NHÂM NGỌ 2002 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 2002 ( Nhâm Ngọ ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI TÂN TỊ 2001 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI TÂN TỊ 2001 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 2001 ( Tân Tị ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI CANH THÌN 2000 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI CANH THÌN 2000 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 2000 ( Canh Thìn ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]