Category Archives: Năm Làm Nhà Tốt

TUỔI MẬU THÌN 1988 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI MẬU THÌN 1988 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1988 ( Mậu Thìn ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI ÐINH MÃO 1987 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI ÐINH MÃO 1987 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO ? TỐT - ĐẸP

Bài viết Tuổi 1987 ( Ðinh Mão ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI BÍNH DẦN 1986 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT

TUOI BINH DAN 1986 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1986 ( Bính Dần ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI ẤT SỬU 1985 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT

TUOI AT SUU 1985 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1985 ( Ất Sửu ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI GIÁP TÝ 1984 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO ? TỐT – ĐẸP

TUOI GIAP TY 1984 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1984 ( Giáp Tý ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]