BiBon bắt đầu chuyến khảo cứu và tìm hiểu về chất lượng các công ty vận tải hàng hóa Bắc Trung Nam, chắc hẳn đây là những công ty vận tải đường bộ chở hàng tốt, có cơ sở vật chất tốt, có dịch vụ uy tín, có hệ thống marketing mạnh. Bibon sẽ xem xét trên phương diện đã từng làm việc đặt hàng vận chuyển, website của mỗi công ty, xem xét họ trên google, xem xét các đánh giá trên google doanh nghiệp. Xem xét trên Facebook về các khiếu nại…Hãy xem nội dung bài này Top 10 công ty vận tải bắc nam

Danh mục: