TỬ VI NĂM 2024 – Giáp Thìn (Lời thơ Chùa Khánh Anh)

tử vi năm 2024 chùa khánh anh - blog trần tứ liêm
xem tử vi năm 2024 Giáp Thìn
TuổiNam MạngNữ Mạng
Tuổi TýMậu Tý – 1948 (nam)Mậu Tý – 1948 (nữ)
Bính Tý – 1996 (nam)Bính Tý – 1996 (nữ)
Giáp Tý – 1984 (nam)Giáp Tý – 1984 (nữ)
Nhâm Tý – 1972 (nam)Nhâm Tý – 1972 (nữ)
Canh Tý – 1960 (nam)Canh Tý – 1960 (nữ)
Tuổi SửuKỷ Sửu – 1949 (nam)Kỷ Sửu – 1949 (nữ)
Đinh Sửu – 1997 (nam)Đinh Sửu – 1997 (nữ)
Ất Sửu – 1985 (nam)Ất Sửu – 1985 (nữ)
Qúy Sửu – 1973 (nam)Qúy Sửu – 1973 (nữ)
Tân Sửu – 1961 (nam)Tân Sửu – 1961 (nữ)
Tuổi DầnMậu Dần – 1998 (nam)Mậu Dần – 1998 (nữ)
Bính Dần – 1986 (nam)Bính Dần – 1986 (nữ)
Giáp Dần – 1974 (nam)Giáp Dần – 1974 (nữ)
Nhâm Dần – 1962 (nam)Nhâm Dần – 1962 (nữ)
Canh Dần – 1950 (nam)Canh Dần – 1950 (nữ)
Tuổi MãoKỷ Mão – 1999 (nam)Kỷ Mão – 1999 (nữ)
Đinh Mão – 1987 (nam)Đinh Mão – 1987 (nữ)
Ất Mão – 1975 (nam)Ất Mão – 1975 (nữ)
Qúy Mão – 1963 (nam)Qúy Mão – 1963 (nữ)
Tân Mão – 1951 (nam)Tân Mẹo – 1951 (nữ)
Tuổi ThìnCanh Thìn – 2000 (nam)Canh Thìn – 2000 (nữ)
Mậu Thìn – 1988 (nam)Mậu Thìn – 1988 (nữ)
Bính Thìn – 1976 (nam)Bính Thìn – 1976 (nữ)
Giáp Thìn – 1964 (nam)Giáp Thìn – 1964 (nữ)
Nhâm Thìn – 1952 (nam)Nhâm Thìn – 1952 (nữ)
Tuổi TỵTân Tỵ – 2001 (nam)Tân Tỵ – 2001 (nữ)
Kỷ Tỵ – 1989 (nam)Kỷ Tỵ – 1989 (nữ)
Đinh Tỵ – 1977 (nam)Đinh Tỵ – 1977 (nữ)
Ất Tỵ – 1965 (nam)Ất Tỵ – 1965 (nữ)
Qúy Tỵ – 1953 (nam)Qúy Tỵ – 1953 (nữ)
Tuổi NgọNhâm Ngọ – 2002 (nam)Nhâm Ngọ – 2002 (nữ)
Canh Ngọ – 1990 (nam)Canh Ngọ – 1990 (nữ)
Mậu Ngọ – 1978 (nam)Mậu Ngọ – 1978 (nữ)
Bính Ngọ – 1966 (nam)Bính Ngọ – 1966 (nữ)
Giáp Ngọ – 1954 (nam)Giáp Ngọ – 1954 (nữ)
Tuổi MùiQúy Mùi – 2003 (nam)Qúy Mùi – 2003 (nữ)
Tân Mùi – 1991 (nam)Tân Mùi – 1991 (nữ)
Kỷ Mùi – 1979 (nam)Kỷ Mùi – 1979 (nữ)
Đinh Mùi – 1967 (nam)Đinh Mùi – 1967 (nữ)
Ất Mùi – 1955 (nam)Ất Mùi – 1955 (nữ)
Tuổi ThânGiáp Thân – 2004 (nam)Giáp Thân – 2004 (nữ)
Nhâm Thân – 1992 (nam)Nhâm Thân – 1992 (nữ)
Canh Thân – 1980 (nam)Canh Thân – 1980 (nữ)
Mậu Thân – 1968 (nam)Mậu Thân – 1968 (nữ)
Bính Thân – 1956 (nam)Bính Thân – 1956 (nữ)
Tuổi DậuẤt Dậu – 2005 (nam)Ất Dậu – 2005 (nữ)
Qúy Dậu – 1993 (nam)Qúy Dậu – 1993 (nữ)
Tân Dậu – 1981 (nam)Tân Dậu – 1981 (nữ)
Kỷ Dậu – 1969 (nam)Kỷ Dậu – 1969 (nữ)
Đinh Dậu – 1957 (nam)Đinh Dậu – 1957 (nữ)
Tuổi TuấtBính Tuất – 1946 (nam)Bính Tuất – 1946 (nữ)
Giáp Tuất – 1994 (nam)Giáp Tuất – 1994 (nữ)
Nhâm Tuất -1982 (nam)Nhâm Tuất -1982 (nữ)
Canh Tuất – 1970 (nam)Canh Tuất – 1970 (nữ)
Mậu Tuất – 1958 (nam)Mậu Tuất – 1958 (nữ)
Tuổi HợiĐinh Hợi – 1947 (nam)Đinh Hợi – 1947 (nữ)
Ất Hợi – 1995 (nam)Ất Hợi – 1995 (nữ)
Qúy Hợi – 1983 (nam)Qúy Hợi – 1983 (nữ)
Tân Hợi – 1971 (nam)Tân Hợi – 1971 (nữ)
Kỷ Hợi – 1959 (nam)Kỷ Hợi – 1959 (nữ)
xem tử vi năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *