Category Archives: Học Đạo Đức

Câu chuyện được gặp Táo Thần – Táo Quân

DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

Táo Quân hay Táo Thần là một vị Thần có trong văn hóa Việt, và các nước Á Đông. Tôi cũng như các bạn thường quan niệm Táo Thần là vị thần coi quản bếp, quản lửa, quản thực phẩm và sức khỏe cho gia đình. Hàng năm tới ngày 23 tháng chạp thì về […]

Liễu Phàm Tứ Huấn – Sách dạy cải số mệnh tạo Phước

SÁCH LIỄU PHÀM TỨ HUẤN - DẠY CẢI SỐ MỆNH

Liễu Phàm Tứ Huấn (了凡四訓), một cuốn sách của Liễu Phàm tiên sinh, viết ra những câu chuyện thật về cải vận để dạy cho con trai mình. Sau này con cháu công bố rộng rãi, và trở thành một cuốn sách dạy cải vận hay nhất. Liễu Phàm tiên sinh là ai? Liễu Phàm […]

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN – Sách Dạy Làm Người

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có giá trị cao thâm lắm bạn ạ, tôi không đủ lời để nói. Tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có thể thay đổi số mệnh, vạn sự đều cát tường, phước báu không chỉ đến trong đời này, mà có thể để đến đời sau. Nếu đây là […]