TUỔI CANH THÂN 1980 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI CANH THÂN 1980 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1980 ( Canh Thân ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai.

 • Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi thứ sẽ hanh thông, cát lợi. Ngược lại sẽ gặp nhiều tai ương không mong muốn.
 • Kim Lâu: Rất quan trọng, làm nhà mà gặp kim lâu thì gia đạo gần như bị dè nén lại hẳn(lâu). Các cụ xưa có câu “Kim Lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng”
 • Tam tai: Theo quan điểm cổ xưa, trong chu kỳ 12 năm, mỗi tuổi thường có 3 năm liên tiếp gặp tai họa, khi làm việc lớn trong những năm này thì tai họa dễ ập đến.

Vậy nên quý anh chị tuổi 1980 có ý định xây nhà cửa, hãy tham khảo bảng được lập thành bên dưới để sáng suốt lựa chọn. Hoặc tìm cách hóa giải nếu không được tuổi (Xem cuối bài viết).

Bạn có thể tự xem tuổi hoặc xem ngày giờ bằng phần mềm này: PHẦN MỀM XEM NGÀY THÁNG TỐT (Rất hay)

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2020 – 41 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Ngũ Thọ Tử (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Tử (gây tai họa cho Con)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2020 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2021 – 42 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Lục Hoan ốc (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Không Phạm Kim Lâu (Tốt)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2021 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2022 – 43 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Nhất cát (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Lục Súc (gây tai họa cho súc vật)
 • Xét Tam Tai: Tam Tai (Xấu)

Kết luận: Năm 2022 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2023 – 44 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Nhị Nghị (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Không Phạm Kim Lâu (Tốt)
 • Xét Tam Tai: Tam Tai (Xấu)

Kết luận: Năm 2023 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2024 – 45 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Tam Ðịa Sát (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Thân (gây tai họa cho thân chuủ)
 • Xét Tam Tai: Tam Tai (Xấu)

Kết luận: Năm 2024 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2025 – 46 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Tứ Tấn Tài (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Không Phạm Kim Lâu (Tốt)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2025 là năm TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Năm tốt xây nhà tuổi Canh Thân
Năm tốt xây nhà tuổi 1980

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2026 – 47 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Ngũ Thọ Tử (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Thê (gây tai họa cho vợ hoặc chồng)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2026 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2027 – 48 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Lục Hoan ốc (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Không Phạm Kim Lâu (Tốt)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2027 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2028 – 49 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Nhất cát (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Tử (gây tai họa cho Con)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2028 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2029 – 50 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Ngũ Thọ Tử (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Tử (gây tai họa cho Con)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2029 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2030 – 51 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Lục Hoan ốc (Xấu)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Tử (gây tai họa cho Con)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2030 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2031 – 52 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Nhất cát (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Không Phạm Kim Lâu (Tốt)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2031 là năm TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Năm tốt xây nhà tuổi Canh Thân
Năm tốt xây nhà tuổi 1980

Tuổi Canh Thân 1980 làm nhà năm 2032 – 53 tuổi

 • Xét Hoan Ốc: Nhị Nghị (Tốt)
 • Xét Kim Lâu: Phạm Kim Lâu Lục Súc (gây tai họa cho súc vật)
 • Xét Tam Tai: Không phạm Tam Tai (Tốt)

Kết luận: Năm 2032 KHÔNG TỐT để xây nhà cho tuổi 1980.

Canh Thân 1980 làm nhà năm xâu và cách hóa giải

Tốt hơn hết quý anh chờ đến năm đẹp rồi tiến hành làm. Cái này là thượng sách, tuy rằng hơi lâu hoặc bất tiện. Có thể xem cách khác bên dưới.

Phương pháp mượn tuổi: Bạn có thể mượn tuổi ai đó trong gia đình hoặc bạn bè, mà năm nay tuổi của họ xây nhà tốt, không vướng tang gia, thì hãy nhờ.

Nếu Hoan Ốc tốt, không phạm Tam Tai, nhưng Kim Lâu là Lục Súc, quý bạn không nuôi thú có thể xây nhà được.

LỜI CUỐI BÀI VIẾT

Bài viết Tuổi 1980 xây nhà năm nào tốt đã được Bi Bon công phu soạn thảo chi tiết. Hy vọng nó có ý nghĩa với bạn.

Thao khảo thêm các bài viết về tuổi của bạn: TUỔI 1980 CANH THÂN

Hãy theo dõi các bài viết của tôi trên các kênh:

Từ khóa: TUOI CANH THAN XAY NHA NAM TOT | TUOI 1980 THAN XAY NHA NAM NAO TOT | NAM TOT LAM NHA.

Thân ái!

CHI SẼ BÀI VIẾT NÀY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *