[SINH CON NĂM 2021] tuổi gì? Con gì? mạng gì? Bố Mẹ nào đắc lợi

SINH CON NĂM 2021

Vạn sự khi sinh con năm 2021. Con của bạn tuổi gì? Mạng gì, hợp màu gì, tuổi gì? Tuổi nào sinh con hợp, đắc lợi năm nay? Hãy cùng BiBon phân tích nhé!

Trong quan điểm của tôi có chút ảnh hưởng của Đạo Phật, đó là đứa bé được sinh ra nhờ vào thiện duyên. Phúc Lộc mà cháu được hưởng sau này cũng là Phúc từ kiếp trước cháu có, thứ 2 là Phúc do cháu gầy dựng nên, thứ 3 là Phúc nhờ ông bà bố mẹ, tổ tiên sống lành để lại. Còn đối với chính các vị cũng vậy, có phúc tốt sẽ hưởng phước lành.

Sinh năm 2021 tuổi con gì?

 • Cháu bé sinh vào năm 2021 là tuổi con Trâu tên gọi của lục thập hoa giáp là Tân Sửu bạn nhé!
 • Vì cháu tuổi Sửu nên hợp với các tuổi: Tý (nhị hợp). Tỵ, Dậu (tam hợp).
 • Cháu xung với các tuổi: Mùi, Thìn, Tuất.

Bé sinh năm 2021 mạng gì?

Năm là năm Tân Sửu thuộc hành Thổ ( Bích Thượng Thổ) có ngĩa là: Đât trên vách.

Vậy nên cháu sẽ hợp các màu sau:

 • Màu của bản mệnh, và màu sinh ra hành Thổ: Vàng, Đỏ.
 • Cháu kỵ màu Xanh.

Ngoài ra bạn nên biết, cháu bé tuổi 2021 là con nhà Huỳnh Đế. Nếu là bé trai thì cung phi là Càn, còn bé gái là Ly.

Sinh năm 2021 tháng nào tốt?

Đây là một cách tính nhỏ, gọi là cách tính Hợp Mùa Sinh, bạn không nên quan tâm lắm, để biết số sang hèn ta cần biết, ngày, giờ, tháng, năm chính xách để tính. Cách tính này Theo BiBon còn nhiều thiếu sót. Nếu tính đúng phải dựa theo lịch Tiết Khí.

 • Tháng 1 năm Thổ gặp tháng Mộc là Tử – Xấu.
 • Tháng 2 năm Thổ gặp tháng Mộc là Tử – Xấu.
 • Tháng 3 năm Thổ gặp tháng Thổ là Vượng – Tốt.
 • Tháng 4 năm Thổ gặp tháng Hỏa là Hưu – Tốt.
 • Tháng 5 năm Thổ gặp tháng Hỏa là Hưu – Tốt.
 • Tháng 6 năm Thổ gặp tháng Thổ là Vượng – Tốt.
 • Tháng 7 năm Thổ gặp tháng Kim là Tướng – Tốt.
 • Tháng 8 năm Thổ gặp tháng Kim là Tướng – Tốt.
 • Tháng 9 năm Thổ gặp tháng Thổ là Vượng – Tốt.
 • Tháng 10 năm Thổ gặp tháng Thủy là Tù – Xấu.
 • Tháng 11 năm Thổ gặp tháng Thủy là Tù – Xấu.
 • Tháng 12 năm Thổ gặp tháng Thổ là Vượng – Tốt.

Lưu ý: các tháng trên là tháng âm lịch:

Bố mẹ tuổi nào sinh con năm 2021 tốt? Đắc lợi?

Mời quý bạn cùng phân tích bảng sau:

Bố hoặc mẹ tuổi 2003 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mùi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 2002 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Ngọ con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 2001 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tỵ con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 2000 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thìn con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1999 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mão con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1998 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dần con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1997 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Sửu con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1996 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tý con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Theo Quan niệm dân gian, Nữ nếu sinh con năm nay là không tốt, bởi phạm Thiên Đế Giáng Sinh

Bố hoặc mẹ tuổi 1995 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Hợi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1994 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tuất con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1993 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dậu con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1992 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thân con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1991 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mùi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1990 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Ngọ con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1989 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tỵ con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Theo Quan niệm dân gian, Nữ nếu sinh con năm nay là không tốt, bởi phạm Thiên Đế Giáng Sinh

Bố hoặc mẹ tuổi 1988 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thìn con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1987 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mão con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1986 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dần con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1985 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Sửu con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1984 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tý con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1983 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Hợi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1982 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tuất con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1981 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dậu con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1980 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thân con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1979 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mùi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1978 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Ngọ con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1977 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tỵ con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1976 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thìn con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1975 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mão con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1974 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dần con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1973 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Sửu con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1972 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Thổ là Khắc xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tý con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1971 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Hợi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1970 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Thổ là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tuất con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1969 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Dậu con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1968 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Thổ là Đồng mạng – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thân con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1967 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Mùi con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1966 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Thổ là Khắc nhập – Xấu.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Ngọ con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1965 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Tỵ con tuổi Sửu Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1964 sinh con năm 2021

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Thổ là Sinh xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: bố mẹ tuổi Thìn con tuổi Sửu không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Thân ái! Blog BiBon

Tham khảo thêm các bài viết năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *