Tag Archives: Tuổi Sửu

TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Đinh Sửu 1997 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Sửu 1985 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Sửu 1973 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Sửu 1973 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI TÂN SỬU 1961 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI TÂN SỬU 1961 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Tân Sửu 1961 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 1949 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 1949 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Kỷ Sửu 1949 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 1949 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 1949 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Kỷ Sửu 1949 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI ÐINH SỬU 1997 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI ÐINH SỬU 1997 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1997 ( Ðinh Sửu ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]