Tag Archives: Tuổi Sửu

TUỔI ẤT SỬU 1985 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT

TUOI AT SUU 1985 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1985 ( Ất Sửu ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Ất Sửu 1985 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI QUÝ SỬU 1973 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI QUÝ SỬU 1973 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Quý Sửu 1973 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI QUÝ SỬU 1973 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI QUÝ SỬU 1973 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Quý Sửu 1973 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

[SINH CON NĂM 2021] tuổi gì? Con gì? mạng gì? Bố Mẹ nào đắc lợi

SINH CON NĂM 2021

Vạn sự khi sinh con năm 2021. Con của bạn tuổi gì? Mạng gì, hợp màu gì, tuổi gì? Tuổi nào sinh con hợp, đắc lợi năm nay? Hãy cùng BiBon phân tích nhé! Trong quan điểm của tôi có chút ảnh hưởng của Đạo Phật, đó là đứa bé được sinh ra nhờ vào […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN SỬU 1961 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN SỬU 1961 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Tân Sửu 1961 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN SỬU 1961 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN SỬU 1961 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Tân Sửu 1961 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ SỬU 1949 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ SỬU 1949 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Kỷ Sửu 1949 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]