SINH CON NĂM 2022

SINH CON NĂM 2022

Vạn sự khi sinh con năm 2022. Con của bạn tuổi gì? Mạng gì, hợp màu gì, tuổi gì? Tuổi nào sinh con hợp, đắc lợi năm nay? Hãy cùng BiBon phân tích nhé!

Trong quan điểm của tôi có chút ảnh hưởng của Đạo Phật, đó là đứa bé được sinh ra nhờ vào thiện duyên. Phúc Lộc mà cháu được hưởng sau này cũng là Phúc từ kiếp trước cháu có, thứ 2 là Phúc do cháu gầy dựng nên, thứ 3 là Phúc nhờ ông bà bố mẹ, tổ tiên sống lành để lại. Còn đối với chính các vị cũng vậy, có phúc tốt sẽ hưởng phước lành.

Sinh năm 2022 tuổi con gì?

 • Cháu bé sinh vào năm 2022 là tuổi con Hổ tên gọi của lục thập hoa giáp là Nhâm Dần bạn nhé!
 • Vì cháu tuổi Dần nên hợp với các tuổi: Hợi (nhị hợp). Ngọ, Tuất (tam hợp).
 • Cháu xung với các tuổi: Thân, Tỵ, Hợi.

Bé sinh năm 2022 mạng gì?

Năm là năm Nhâm Dần thuộc hành Kim ( Kim Bạch Kim) có ngĩa là: Bạch kim .

Vậy nên cháu sẽ hợp các màu sau:

 • Màu của bản mệnh, và màu sinh ra hành Kim: Trắng, Vàng.
 • Cháu kỵ màu Đỏ.

Ngoài ra bạn nên biết, cháu bé tuổi 2022 là con nhà Bạch Đế. Nếu là bé trai thì cung phi là Khôn, còn bé gái là Khảm.

Sinh năm 2022 tháng nào tốt?

Đây là một cách tính nhỏ, gọi là cách tính Hợp Mùa Sinh, bạn không nên quan tâm lắm, để biết số sang hèn ta cần biết, ngày, giờ, tháng, năm chính xách để tính. Cách tính này Theo BiBon còn nhiều thiếu sót. Nếu tính đúng phải dựa theo lịch Tiết Khí.

 • Tháng 1 năm Kim gặp tháng Mộc là Tù – Xấu.
 • Tháng 2 năm Kim gặp tháng Mộc là Tù – Xấu.
 • Tháng 3 năm Kim gặp tháng Thổ là Hưu – Tạm.
 • Tháng 4 năm Kim gặp tháng Hỏa là Tử – Xấu.
 • Tháng 5 năm Kim gặp tháng Hỏa là Tử – Xấu.
 • Tháng 6 năm Kim gặp tháng Thổ là Hưu – Tạm.
 • Tháng 7 năm Kim gặp tháng Kim là Vượng – Tốt.
 • Tháng 8 năm Kim gặp tháng Kim là Vượng – Tốt.
 • Tháng 9 năm Kim gặp tháng Thổ là Hưu – Tạm.
 • Tháng 10 năm Kim gặp tháng Thủy là Tướng – Tốt.
 • Tháng 11 năm Kim gặp tháng Thủy là Tướng – Tốt.
 • Tháng 12 năm Kim gặp tháng Thổ là Hưu – Tạm.

Lưu ý: các tháng trên là tháng âm lịch:

Bố mẹ tuổi nào sinh con năm 2022 tốt? Đắc lợi?

Mời quý bạn cùng phân tích bảng sau:

Bố hoặc mẹ tuổi 2004 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 2003 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 2002 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 2001 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 2000 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1999 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1998 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1997 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Theo Quan niệm dân gian, nếu sinh con năm nay là không tốt, bởi phạm Thiên Đế Giáng Sinh

Bố hoặc mẹ tuổi 1996 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1995 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1994 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1993 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1992 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1991 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1990 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Theo Quan niệm dân gian, nếu sinh con năm nay là không tốt, bởi phạm Thiên Đế Giáng Sinh

Bố hoặc mẹ tuổi 1989 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1988 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1987 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1986 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1985 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1984 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1983 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1982 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1981 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1980 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1979 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1978 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1977 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1976 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1975 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1974 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1973 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1972 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Mộc con mệnh Kim là Khắc nhập – Rất xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1971 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: nhị hợp – Tốt.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1970 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Kim con mệnh Kim là Đồng mạng – Rất tốt.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1969 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1968 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thổ con mệnh Kim là Sinh xuất – Xấu.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Bố hoặc mẹ tuổi 1967 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1966 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Thủy con mệnh Kim là Sinh nhập – Tốt.
 • Xét tam hợp: Tam hợp tuổi – Tốt.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Bình thường.

Bố hoặc mẹ tuổi 1965 sinh con năm 2022

 • Bố mẹ mệnh Hỏa con mệnh Kim là Khắc xuất – Tốt.
 • Xét tam hợp: không tam hợp tuổi – Bình thường.
 • Xét nhị hợp: Không nhị hợp – Bình thường.
 • Xét tứ hành xung:Phạm tứ hành xung – Xấu.

Thân ái!

Mời tham khảo các bài viết nổi bật khác:

Bài viết có url là https://www.bibon.xyz/sinh-con-nam-2022/ và nằm trong thư mục Tử vi trọn đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *