Sách Thông Thư

sách ngọc hạp thông thư pdf

Sách thông thư triều Nguyễn

SÁCH THÔNG THƯ, SACH THONG THƯ, THÔNG THƯ, THONG THƯ

SÁCH THÔNG THƯ

Xuất bản bởi Phúc Văn Đường tàng bản năm 1926
Là sách khắc in
Gọi tắt là SÁCH THÔNG THƯ TRIỀU NGUYỄN
Đây là cuốn gối đầu giường cho ai hành nghề xem ngày tháng

Bản này được dịch từ bản Ngoc Hạp Toản Yếu Thông Dụng, có nhiều lỗi đánh máy

sách thông thư pdf

DOWNLOAD SÁCH THÔNG THƯ PDF

Bạn có thể tải qua các đường link:


Nếu không tải được sách hảy thử lại tại hosting mediafire:
http://www.mediafire.com/download/jc33a27ijciyagh/42_thong_thu.pdf

0 thoughts on “Sách Thông Thư

  1. Unknown says:

    bản này được dịch từ bản ngọc hạp toản yếu thông dụng! tuy đã được dịch xem rất hay nhưng qua trình đánh máy sai hơi nhiều nếu điều chỉnh kĩ lại thì hơn nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *