VÂY NGỤY CỨU TRIỆU – Kế thứ 2

VÂY NGỤY CỨU TRIỆU

Kế thứ 2
Đây là kế sách thứ hai trong 36 kế của cổ nhân Trung Quốc, áp dụng nó trong Binh pháp. Ngày nay, kế “Vây Ngụy Cứu Triệu” còn vận dụng trong Kinh Tế và Chính trị và cả ở đời thường.

Hình được chụp trong cuốn Thuật Đấu Trí Châu Á

Xem kế tiếp theo:
Xem kế trước đó: Dối Trời Qua Biển
Xem 36 Kế khác: Tam Thập Lục Kế


Blog Trần Tứ Liêm

Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

0 thoughts on “VÂY NGỤY CỨU TRIỆU – Kế thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *