Sách Ngọc Hạp Toản Yếu Thông Dụng

Sách Ngọc Hạp Toản Yếu Thông Dụng

Tên sách
玉匣攢要通用
Nơi xuất bản
Phúc Văn Đường tàng bản
Năm xuất bản
保大元年
Bảo Đại nguyên niên
1926
Số trang
73
Kiểu tài liệu
Khắc in

Tóm tắt

“Cách
xem tuổi, xem ngày, xem vận niên, xem sao, xem ngũ hành, bói thẻ…để
đoán biết việc tốt, xấu, sống lâu hay chết yểu, ngày nào nên đi buôn,
ngày nào nên xuất quân, ngày nào nên cưới xin…”
Nguồn:
Viện nghiên cứu Hán Nôm, Học viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp. Di sản Hán Nôm
Việt Nam thư mục đề yếu tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội,
1993: trang 835.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
TTL Blog Tổng hợp từ hannom.nlv.gov.vn
MỜI BẠN XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC:
Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *