Sách Ngọc Hạp Toản Yếu Thông Dụng

sach ngoc hap toan yeu thong dung

Sách Ngọc Hạp Toản Yếu Thông Dụng

Tên sách

玉匣攢要通用

Ngọc hạp toản yếu thông dụng

Nơi xuất bản

Phúc Văn Đường tàng bản

Năm xuất bản

保大元年

Bảo Đại nguyên niên

1926

Số trang

73

Kiểu tài liệu

Khắc in

Tóm tắt

“Cách
xem tuổi, xem ngày, xem vận niên, xem sao, xem ngũ hành, bói thẻ…để
đoán biết việc tốt, xấu, sống lâu hay chết yểu, ngày nào nên đi buôn,
ngày nào nên xuất quân, ngày nào nên cưới xin…”

Nguồn:
Viện nghiên cứu Hán Nôm, Học viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp. Di sản Hán Nôm
Việt Nam thư mục đề yếu tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội,
1993: trang 835.

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

1

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

2

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

3

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

4

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

5

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

6

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

7

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

8

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

9

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

10

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

11

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

12

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

13

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

14

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

15

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

16

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

17

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

18

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

19

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

20

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

21

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

22

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

23

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

24

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

25

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

26

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

27

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

28

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

29

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

30

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

31

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

32

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

33

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

34

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

35

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

36

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

37

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

38

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

39

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

40

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

41

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

42

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

43

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

44

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

45

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

46

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

47

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

48

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

49

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

50

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

51

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

52

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

53

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

54

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

55

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

56

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

57

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

58

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

59

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

60

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

61

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

62

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

63

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

64

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

65

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

66

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

67

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

68

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

69

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

70

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

71

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

72

sách ngọc hạp toản yếu thông dụng

73

Bibon Blog Tổng hợp từ hannom.nlv.gov.vn

MỜI BẠN XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC:

TỔNG HỢP SÁCH HAY XEM NGÀY THÁNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *