NAM TUỔI 1995 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

NAM TUỔI 1995 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Tuổi 1995 Ất Hợi

Mệnh Kim – Bạch kim Trắng
Cung phi: Khôn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Mão tuổi Mùi, Dần

Tuổi 1995 Ất Hợi Lấy vợ tuổi nào hợp

Nam 1995 – Nữ 2007

 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 – Nữ 2006

 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tuất: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 – Nữ 2005

 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dậu: Vợ chồng có đặng toàn vẹn, từ 30 tuổi trở lên mới biết sự hay giở. – Điểm: 1
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Hợi – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1995 – Nữ 2004

 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thân: Có thi đỗ nhưng sau cũng Không lợi – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Hợi – Thân Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1995 – Nữ 2003

 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mùi: Giàu sang vinh hiển, sanh con cháu đặng thi đỗ nhiều khoa. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Mùi Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 – Nữ 2002

 • Chồng can Ất lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Ngọ: Vợ chồng được song toàn đại lợi, nhưng sau cũng sinh buồn phiền. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Ngọ – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1995 – Nữ 2001

 • Chồng can Ất lấy vợ can Tân: Chồng Ất lấy Vợ Tân rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tỵ: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Tỵ Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1995 – Nữ 2000

 • Chồng can Ất lấy vợ can Canh: Chồng Ất lấy Vợ Canh rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thìn: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Càn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Thìn – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1995 – Nữ 1999

 • Chồng can Ất lấy vợ can Kỷ: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mão: Nếu Không có con thì mới đặng an toàn. – Điểm: 1
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Mão Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 – Nữ 1998

 • Chồng can Ất lấy vợ can Mậu: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dần: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Dần Lục Hợp. Tứ Hành Xung. – Điểm: 2

TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1995 – Nữ 1997

 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Sửu: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Hợi – Sửu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1995 – Nữ 1996

 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tý: Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Hợi – Tý – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1995 – Nữ 1995

 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1995 – Nữ 1994

 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tuất: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 – Nữ 1993

 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dậu: Vợ chồng có đặng toàn vẹn, từ 30 tuổi trở lên mới biết sự hay giở. – Điểm: 1
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 – Nữ 1992

 • Chồng can Ất lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thân: Có thi đỗ nhưng sau cũng Không lợi – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Thân Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1995 – Nữ 1991

 • Chồng can Ất lấy vợ can Tân: Chồng Ất lấy Vợ Tân rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mùi: Giàu sang vinh hiển, sanh con cháu đặng thi đỗ nhiều khoa. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Càn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Mùi Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 – Nữ 1990

 • Chồng can Ất lấy vợ can Canh: Chồng Ất lấy Vợ Canh rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Ngọ: Vợ chồng được song toàn đại lợi, nhưng sau cũng sinh buồn phiền. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Ngọ – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 – Nữ 1989

 • Chồng can Ất lấy vợ can Kỷ: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tỵ: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Tốn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Tỵ Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1995 – Nữ 1988

 • Chồng can Ất lấy vợ can Mậu: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Thìn: Sanh con sang trọng, đặng công danh thành toại. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Chấn : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Thìn – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1995 – Nữ 1987

 • Chồng can Ất lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Mão: Nếu Không có con thì mới đặng an toàn. – Điểm: 1
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khôn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Mão Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1995 – Nữ 1986

 • Chồng can Ất lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Dần: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Khảm : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Dần Lục Hợp. Tứ Hành Xung. – Điểm: 2

TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1995 – Nữ 1985

 • Chồng can Ất lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Sửu: Sinh con cái thì thi đỗ nhiều nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Ly : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Sửu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1995 – Nữ 1984

 • Chồng can Ất lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Tý: Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Cấn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Hợi – Tý – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1995 – Nữ 1983

 • Chồng can Ất lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Ất lấy vợ tuổi Hợi: Vợ chồng trước nghèo sau giàu. – Điểm: 2
 • Chồng : Khôn lấy vợ : Đoài : Thiên Y – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Hợi – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 9

CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *