TỦ SÁCH PHẬT HỌC

A. SÁCH PHẬT HỌC
(Toàn bộ sách đều dưới dạng PDF file)
I. KINH

 1. Kinh Kim Cương – Dịch giả: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến
 2. Kinh A Di Đà: Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
 3. Kinh Duy Ma Cật – Dịch & chú giải: Đoàn Trung Còn, Nguyến Minh Tiến
 4. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện – Dịch giả: Thích Tịnh Trí
 5. Kinh Kim Quang Minh – Dịch giả: HT Thích Trí Quang
 6. Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Dịch giả: HT Thích Thiền Tâm
 7. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già – Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải
 8. Kinh Vô Lượng Thọ – Dịch giả: Tâm Tịnh
 9. Kinh Hoa Nghiêm – Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
 10. Kinh Đại Bảo Tích  [1] [2] – Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
 11. Kinh Dược Sư – Dịch Việt: Nguên Tánh
 • Năm Bộ Nikayas
 1. Kinh Trường Bộ – Dịch giả: HT Thích Minh Châu
 2. Kinh Trung Bộ – Dịch giả: HT Thích Minh Châu
 3. Kinh Tương Ưng Bộ – Dịch giả: HT Thích Minh Châu
 4. Kinh Tăng Chi Bộ – Dịch giả: HT Thích Minh Châu
 5. Kinh Tiểu Bộ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  – Dịch giả: HT Thích Minh Châu, GS. Trần Phương Lan
 • Bốn Bộ A Hàm (Agama)
 1. Trường A Hàm – Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
 2. Trung A Hàm [1] [2] [3] – Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
 3. Tăng Nhất A Hàm [1] [2] [3] – Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
 4. Tạp A Hàm [1] [2] [3] – Dịch giả: TT Tuệ Sĩ

II. LUẬT

 1. Giới Đàn Tăng – Soạn dịch: HT Thích Thiện Hòa (Chỉ dành cho người xuất gia)
 2. Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận – Dịch giả: Thích Tịnh Nghiêm
 3. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] – Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải
 4. Luận Bảo Vương Tam Muội – Dịch giả: Minh Chánh
 5. Luật Học Tinh Yếu – Tác giả: HT Thích Phước Sơn
 6. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát – Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
 7. Phạm Võng Bồ Tát Giới – Dịch giải: HT Thích Trí Quang
 8. Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn – Dịch giả: HT Thích Trí Quang
 9. Quy Sơn Cảnh Sách – Dịch & chú giải: Nguyễn Minh Tiến

III. LUẬN

 1. Bát Thức Quy Củ Tụng – Dịch giả: Quảng Minh
 2. Trung Quán Luận – Dịch giả: Thích Tịnh Nghiêm
 3. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận – Dịch giả: Thích Như Điển
 4. Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú giải [1] [2] [3]- Tác giả: Thích Phước Hải
 5. Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu – Tác giả: Thích Phước Hải
 6. Thành Duy Thức Luận – Dịch và chú: TT Tuệ Sĩ

Đang cập nhật
IV. SÁCH

 1. Phật Pháp Căn Bản – Tác giả: Thích Đức Thắng
 2. Thiền Sư Việt Nam – Tác giả:  HT Thích Thanh Từ
 3. Các Tông Phái Đạo Phật – Tác giả: Đoàn Trung Còn
 4. Đạo Lý Nhà Phật – Tác giả: Đoàn Trung Còn
 5. Đố Vui Phật Pháp – Tác giả: Diệu Kim
 6. Lược Sử Phật Giáo – Dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
 7. Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia – Tác giả: Thích Đức Thắng
 8. Lục Tổ Đại Sư– Dịch giả: Nguyễn Minh Tiến
 9. Bát Đại Hộ Pháp – Tác giả: Thiện Duyên
 10. Bồ Tát Và Tánh Không – Tác giả: Thích Nữ Giới Hương
 11. Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh – Dịch giả: Giao Trinh Diệu Hành & Chân Giác Bùi Xuân Lý
 12. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta – Tác giả: Nguyên Minh
 13. Chứng Đạo Ca – Giới Thiệu: Trúc Thiên
 14. Huyền Trang – Nhà Chiêm Bái & Học Giả – Tác giả: HT Thích Minh Châu
 15. Gõ Cửa Thiền – Dịch và chú giải: Nguyên Minh
 16. Liên Hoa Hóa Sanh – Biên dich: Trần Tuấn Mẫn
 17. Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp – Tác giả: Thích Phước Thái
 18. Nghệ Thuật Diễn Giảng & Xướng Ngôn Viên – Thích Đạt Đạo, Thích Nguyên An, Tánh Thuần
 19. Bụt Sử Lược Biên [1] [2] [3] [4] – Dịch giả: G. CH. TranChanh
 20. Đông Phương Huyền Bí – Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt
 21. Kho Tàng Các Giáo Huân Siêu Việt – Dịch giả: Liên Hoa
 22. Những Nét Văn Hóa Đạo Phật – Tác giả: Thích Phụng Sơn
 23. Niết Bàn – Dịch giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 24. Phát Tâm Bồ Đề – Dịch giả: Hồng Như Thubten Munsel
 25. Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ – Tác giả: HT Thích Mãn Giác
 26. Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – Dịch giả: HT Thích Hành Trụ
 27. Sức Mạnh Của Lòng Từ – Soạn dịch: Thích Nguyên Tạng
 28. Tây Phương Yếu Quyết – Dịch giả: Thích Nguyên Hùng
 29. Thiền Trúc Lâm – Tác giả: Đinh Quang Mỹ
 30. Thiền Uyển Tập Anh – Tác giả: Lê Mạnh Thát
 31. Thiền Và Pháp Môn Vô Niệm – Việt dịch: Thích Nhuận Châu
 32. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng – Biên soạn: Tàn Mộng Tử
 33. Truyện Lục Tổ Huệ Năng – Việt dịch: Thích Chánh Pháp
 34. Văn Minh Nhà Phật – Tác giả: Đoàn Trung Còn
 35. Về Mái Chùa Xưa – Tác giả: Nguyên Minh
 36. Xứ Phật Huyền Bí – Việt dịch: Nguyễn Hữu Kiệt
 37. Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận – Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
 38. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận – Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
 39. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận – Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
 40. Truyện thơ: Tôn giả A Nan – Dịch giả: Ngô Tằng Giao
 41. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu Na – Dịch giả: Ngô Tằng Giao
 42. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La – Dịch giả: Ngô Tằng Giao

Đang tiếp tục cập nhật
B. SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

 1. An Nam Chí Lược – Soạn giả: Lê Tắc
 2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Biên soạn: Ngô Sĩ Liên
 3. Đại Việt Sử Lược – Tác giả: Khuyết Danh
 4. Đại Việt Thông Sử – Soạn giả: Lê Quý Đôn
 5. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Soạn giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
 6. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu – Chủ biên: Cao Xuân Dục
 7. Việt Nam Sử Lược – Tác giả: Trần Trọng Kim
 8. Việt Sử Tiêu Án – Tác giả: Ngô Thời Sĩ
 9. Việt Sử Toàn Thư – Tác giả: Phạm Văn SơnC. TỪ ĐIỂN

 1. Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam [1] [2] – Chủ biên: Lê Mạnh Thát

Đang cập nhật
D. SÁCH NÓI PHẬT PHÁP

 1. Tuyển Tập Sách Nói Phật Pháp

Gồm những tác phẩm phật học của nhiều tác giả dưới dạng MP3.

LƯU Ý:  Để đọc được loại sách điện tử (E-Book) này  thì máy tính của các bạn phải cài đặt phần mềm Adobe Reader. Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm này xin tải tại đây.
Nếu muốn tải về máy, trường hợp máy tính của các bạn có cài đặt phần mềm dùng để download (Internet Download Manager) thì mở giao diện phần mềm này chọn mục option và tick chọn vào trình duyệt mình đang sử dụng, phần mềm này sẽ tự động xuất hiện cửa sổ và các bạn bấm download, sách sẽ được tải về máy.

Theo https://gdptkhanhtue.capcodoc.com


Danh mục các sách tiêu biểu khác!


Sách xem ngày tháng Sách phong thủy Sách khác
Hiệp kỹ biện phương thư Phong thủy ửng dụng Thuật đấu trí châu á
Tăng bổ truyển trạch Bát trạch minh cảnh Tôn tử binh pháp
Bàn về lịch vạn niên Hoa cảnh ứng dụng Thơ Phật Ngô Tằng Giao
Ngọc hạp chánh tông Phong thủy luận Sách doanh nhân
Trạch nhật Niết bàn
Đổng công tuyển trạch Bách khoa Y học
Lịch vạn niên Exel Giáo trình
Thông thư Sách Phật học

Lúc nào có sách hay Blog TTL sẽ cập nhật tiếp! Nếu bạn có sách nào hay về mọi vấn đề thì giới thiệu, chia sẽ cùng thưởng thức nhé! Email của mình: trantuliem@yahoo.com.vn

Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *