Sao Mộ

Hành: Thổ
Loại: Phù Tinh
Đặc Tính: Chôn cất nhầm lẫn, ngu độn, mồ côi, ngăn trở công việc
Sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

br />

Ý Nghĩa Của Sao Mộ
 • Đần độn, chậm, tối, u mê.
 • Dâm dục.
 • Chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc.
 • Chủ sự nghiệp quả.
 • Chiết giảm phúc thọ.
Ý Nghĩa Của Sao Mộ Với Các Sao Khác
 • Mộ, Thai, Tọa: Văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ.
 • Mộ, Tuyệt: Khôn ngoan, đa mưu túc trí.
 • Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ.
 • Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): Dâm dục, thủ dâm.
Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Phúc Đức
 • Rất đẹp nếu gặp cách Mộ, Thai, Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau.
Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Tật Ách
 • Mộ Cái (Riêu hay Mộc): Bị bệnh về sinh dục.
Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Tài Bạch
 • Mộ, Long Trì, Phượng Các: Có di sản tổ phụ.
 • Mộ, Hóa Lộc: Có của đến tận nay.
Ý Nghĩa Mộ Ở Cung Tử Tức
 • Không lợi ích cho sự sinh nở; sinh khó, trắc trở.
Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *