Tag Archives: Tuổi Mão

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Kỷ Mão 1999 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Đinh Mão 1987 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Đinh Mão 1987 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Mão 1975 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Mão 1975 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI QUÝ MÃO 1963 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ MÃO 1963 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Mão 1963 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 1951 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 1951 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Tân Mão 1951 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 1951 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 1951 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Tân Mão 1951 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI KỶ MÃO 1999 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI KỶ MÃO 1999 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1999 ( Kỷ Mão ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]