Tag Archives: Tuổi Dần

TUỔI BÍNH DẦN 1986 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT

TUOI BINH DAN 1986 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1986 ( Bính Dần ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU DẦN 1998 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU DẦN 1998 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Mậu Dần 1998 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU DẦN 1998 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU DẦN 1998 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Mậu Dần 1998 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI BÍNH DẦN 1986 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI BÍNH DẦN 1986 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Bính Dần 1986 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI BÍNH DẦN 1986 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI BÍNH DẦN 1986 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Bính Dần 1986 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

SINH CON NĂM 2022

SINH CON NĂM 2022

Vạn sự khi sinh con năm 2022. Con của bạn tuổi gì? Mạng gì, hợp màu gì, tuổi gì? Tuổi nào sinh con hợp, đắc lợi năm nay? Hãy cùng BiBon phân tích nhé! Trong quan điểm của tôi có chút ảnh hưởng của Đạo Phật, đó là đứa bé được sinh ra nhờ vào […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP DẦN 1974 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP DẦN 1974 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Giáp Dần 1974 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP DẦN 1974 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP DẦN 1974 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Giáp Dần 1974 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM DẦN 1962 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM DẦN 1962 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Nhâm Dần 1962 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM DẦN 1962 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM DẦN 1962 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Nhâm Dần 1962 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]