Tag Archives: 1991 Tân Mùi

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Tân Mùi 1991 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Tân Mùi 1991 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI TÂN MÙI 1991 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI TÂN MÙI 1991 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1991 ( Tân Mùi ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]