Tag Archives: 1985 Ất Sửu

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Sửu 1985 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI ẤT SỬU 1985 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT

TUOI AT SUU 1985 XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1985 ( Ất Sửu ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH SỬU 1997 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ẤT SỬU 1985 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Ất Sửu 1985 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]