Tag Archives: 1983 Quý Hợi

TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Hợi 1983 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Hợi 1983 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI QUÝ HỢI 1983 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

1983 QUY HOI XAY NHA NAM NAO TOT

Bài viết Tuổi 1983 ( Quý Hợi ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]