Tử vi được xem là một khoa (Khoa tử vi), chữ “KHOA” ở đây chính là có hệ thống kiến thức. Nó là một bộ môn rất hấp dẫn đối với nhiều người và đặc biệt là giới trí thức. Những người muốn nghiên cứu tử vi thường tìm các hệ thống tài liệu này ở đâu, học ở đâu? BiBon sẽ hướng dẫn tìm hiểu các kênh, các website, diễn đàn tử vi đích thực để các bạn nghiên cứu học tập, trao đổi… BiBon chỉ điểm này để bạn học hỏi chứ không khuyên nhờ họ xem tử vi nhé.

Danh mục: Từ khóa: