LỊCH VẠN NIÊN EXCEL

Tải Lịch Vạn Niên Excel

Đây là bộ lịch thông dụng nhất để xem ngày tháng tốt, là công cụ của những người xem ngày tháng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người về quảng lí thời gian…

Tác giả: Trần Tứ Liêm

tải về

Tải thêm: Lịch năm 2024Lịch excel 2023Lịch 2022

dự phòng: https://bcs.bibon.xyz/download/lich-excel.rar

Nếu bạn mở mà lịch không tự động chạy về ngày hôm nay. Hãy xem các hướng dẫn ở đây:

HƯỚNG DẪN MỞ FILE VẢ SỬ DỤNG

Tắt tính năng Protected View

Excel 2010 trở lên, khi tải các file từ internet khi mở ban đầu bạn thường xuất hiện tình huống: protected view office has detected a problem with this file.

Cách xử lý: Nhấn nút F2 trên bàn phím. Xem thêm video bên dưới.

File lịch của bạn không tự động chạy, có nghĩa là excel của bạn tắt tính năng không cho Macro chạy: Hãy xem video bên dưới và tham khảo trên google thêm:

Tham khảo thêm:

Nếu bạn gặp khó khăn cần sự giúp đỡ trực tiếp từ tôi. Hãy quay video lại và gửi tới: