Tag Archives: Tuổi Tị

TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Tỵ 1953 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Quý Tỵ 1953 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI TÂN TỊ 2001 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI TÂN TỊ 2001 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 2001 ( Tân Tị ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TUỔI KỶ TỊ 1989 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI KỶ TỊ 1989 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1989 ( Kỷ Tị ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN TỴ 2001 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN TỴ 2001 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Tân Tỵ 2001 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN TỴ 2001 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI TÂN TỴ 2001 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Tân Tỵ 2001 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ TỴ 1989 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ TỴ 1989 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ TỴ 1989 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI KỶ TỴ 1989 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH TỴ 1977 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH TỴ 1977 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Đinh Tỵ 1977 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH TỴ 1977 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI ĐINH TỴ 1977 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Đinh Tỵ 1977 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]