Tag Archives: Tuổi Thân

TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NỮ MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Bính Thân 1956 Nữ Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NAM MẠNG NĂM 2022 (Nhâm Dần)

Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Bính Thân 1956 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau: 1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận. 2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại. 3. Lời […]

TUỔI NHÂM THÂN 1992 XÂY NHÀ – LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

TUỔI NHÂM THÂN 1992 XÂY NHÀ - LÀM NHÀ NĂM NÀO TỐT ĐẸP

Bài viết Tuổi 1992 ( Nhâm Thân ) năm nào làm nhà tốt được xây dựng trên 3 tiêu chí căn bản dân gian khi tính tuổi xây nhà, sửa nhà: Hoan Ốc, Kim Lâu, Tam Tai. Hoan ốc: còn gọi là hạn Hoan Ốc, xây nhà vào những năm có Hoan Ốc tốt, mọi […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP THÂN 2004 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI GIÁP THÂN 2004 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Giáp Thân 2004 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM THÂN 1992 NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM THÂN 1992 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Nhâm Thân 1992 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM THÂN 1992 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI NHÂM THÂN 1992 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Nhâm Thân 1992 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI CANH THÂN 1980 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI CANH THÂN 1980 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Canh Thân 1980 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI CANH THÂN 1980 – NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI CANH THÂN 1980 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Canh Thân 1980 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU THÂN 1968 – NỮ MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU THÂN 1968 NỮ MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Mậu Thân 1968 Nữ Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU THÂN 1968 NAM MẠNG

TỬ VI NĂM 2021 TUỔI MẬU THÂN 1968 NAM MẠNG

Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Mậu Thân 1968 Nam Mạng được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật […]