Danh Sách Câu HỏiDanh mục đơn: QuestionsTác Phẩm cư sỉ Tâm Minh Ngô Tằng Giao
NgoTangGiao hỏi 3 tháng trước

CƯ SĨ NGÔ TẰNG GIAO

CƯ SĨ NGÔ TẰNG GIAO – HIỆU TÂM MINH

CƯ SĨ  TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

Nhận được Email của Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao có đính kèm các bộ Sách Phật bao gồm:  

 1. Tôn giả Ưu Ba Li
 2. Tôn giả A Na Luật
 3. Tôn giả Tu Bồ Đề
 4. Tôn giả A Nan
 5. Tôn giả La Lâu La 
 6. Tôn giả Phú Lâu Na
 7. Tôn giả Đại Ca Diếp
 8. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
 9. Phật Pháp cho trẻ em
 10. Mục Liên Thanh Đế
 11. Tôn giả Ca Diên Chiên
 12. Tôn giả Xá Lợi Phất
 13. Quan Âm Thị Kính
 14. Tôn giả Mục Kiều Liên
 15. Kinh Bách Dụ
 16. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Đại Thừa
 17. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Thiền Tôn
 18. Niết Bàn
 19. Nước Mắt Mẹ Già
 20. Gửi Con Yêu Quý
 21. Nhớ Chùa Linh Sơn Đà Lạt

Được sự cho phép tùy nghi sử dụng và phổ biến nên viết lên cho cộng đồng tham khảo. Đây là bộ sách Truyện thơ Phật của tác giả Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Quý vị có thể tải về hoặc xem trực tiếp theo đường link bên dưới.

Ghi chú: Vì mỗi bộ sách có từ vài chục trang trở lên nên khi xem trực tuyến bải phải chờ từ 5 đến 15 giây để tải về. Khi xem bạn nên ấn nút Zoom thu về tỷ lệ khoảng 50% cho dễ xem.

1. TÔN GIẢ ƯU BA LI
Link tải về: https://www.mediafire.com/?86uwjn17xx13r29


 
2. TÔN GIẢ A NA LUẬT
Link tải về: https://www.mediafire.com/?u2ya6huo3db067v3. TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ

Link tải về: https://www.mediafire.com/?32ipps11al8v8gp

 
 
 
 
 
 

4. TÔN GIẢ A NAN

Link tải về: https://www.mediafire.com/?819dxaz4eapua7w

5. TÔN GIẢ LA HẦU LA

Link tải về: https://www.mediafire.com/?ab4ndeq3cl2lf0w

6. TÔN GIẢ PHÚ LÂU NA

Link tải về: https://www.mediafire.com/?ewdci2ba5wwdenk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7. TÔN GIẢ ĐẠI CA DIẾP

Link tải về: https://www.mediafire.com/?xfr6aq87zzi1hz3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Link tải về: https://www.mediafire.com/?y6e05d4a9h9m602

 

9. PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM

Link tải về : https://www.mediafire.com/?xog7wdm3zddoi5k

 

 
10. MỤC LIÊN THANH ĐỀ

Link tải về: https://www.mediafire.com/?snlq84icl0busfv


 
 
11. TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN

Link tải về: https://www.mediafire.com/?6v96jytonb6fcug12. TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

Link tải về: https://www.mediafire.com/?jan2j17d2hr609y


  

13. QUAN ÂM THỊ KÍNH
Link tải về: https://www.mediafire.com/?2pmzffp7gea1f1u

QUAN ÂM THỊ KÍNH

14. TÔ GIẢ MỤC KIỀU LIÊN
Link tải về: https://www.mediafire.com/?fq6c5w8l34iuc1h

Muc Kieu Lien
 
 
15. KINH BÁCH DỤ
Link tải về: https://www.mediafire.com/?t2l0nce866u41e7

KINH BACH DU

16. THƠ VỊNH TRANH CHĂN TRÂU ĐẠI THỪA
Link tải về: https://www.mediafire.com/?bzwvxm1ugt9nssj

17. THƠ VỊNH TRANH CHĂN TRÂU THIỀN TÔNG
Link tải về: https://www.mediafire.com/?ri8lpo39s39cir2

18. NIẾT BÀN
Link tải về: https://www.mediafire.com/?c48h5a521i1206j

 

19. NƯỚC MẮT MẸ GIÀ
Link tải về: https://www.mediafire.com/view/?r4u02gfi2di7weu

 
 

20. GỬI CON YÊU QUÝ
Link tải về: https://www.mediafire.com/view/?1vwxxhi183bt3jm

 
 

 
 

21. NHỚ CHÙA LINH SƠN ĐÀ LẠT
Link tải về: https://www.mediafire.com/download/qtxk0jdx75zrte5/NHOCHUA_LINHSON_DALAT.pdf

Blog Trần Tứ Liêm

 
SÁCH PHẬTTRUYỆN THƠ PHẬT, TỦ SÁCH PHẬTNGÔ TẰNG GIAOSACH PHATNGO TANG GIAOTAM MINH NGO TANG GIAO.